CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA HUYỆN BÌNH CHÁNH

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA HUYỆN BÌNH CHÁNH

Dịch vụ làm rèm cửa Bình Chánh với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại Bình Chánh hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA HUYỆN HÓC MÔN

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA HUYỆN HÓC MÔN

Dịch vụ làm rèm cửa Hóc Môn với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại Hóc Môn hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN PHÚ NHUẬN

tháng 4 29, 2020 |

Dịch vụ làm rèm cửa quận Phú Nhuận với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Phú Nhuận hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN BÌNH TÂN

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN BÌNH TÂN

Dịch vụ làm rèm cửa quận Bình Tân với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Bình Tân hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN TÂN PHÚ

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN TÂN PHÚ

Dịch vụ làm rèm cửa quận Tân Phú với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Tân Phú hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN TÂN BÌNH

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN TÂN BÌNH

Dịch vụ làm rèm cửa quận Tân Bình với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Tân Bình hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN THỦ ĐỨC

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN THỦ ĐỨC

Dịch vụ làm rèm cửa quận Thủ Đức với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Thủ Đức hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN GÒ VẤP

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN GÒ VẤP

Dịch vụ làm rèm cửa quận Gò Vấp với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Gò Vấp hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN BÌNH THẠNH

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN BÌNH THẠNH

Dịch vụ làm rèm cửa quận Bình Thạnh với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận Bình Thạnh hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 12

tháng 4 29, 2020 |

Dịch vụ làm rèm cửa quận 12 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 12 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 11

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 111

Dịch vụ làm rèm cửa quận 11 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 11 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 10

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 100

Dịch vụ làm rèm cửa quận 10 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 10 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 9

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 9

Dịch vụ làm rèm cửa quận 9 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 9 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 8

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 8

Dịch vụ làm rèm cửa quận 8 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 8 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 7

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 7

Dịch vụ làm rèm cửa quận 7 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 7 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 6

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 6

Dịch vụ làm rèm cửa quận 6 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 6 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 5

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 5

Dịch vụ làm rèm cửa quận 5 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 5 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 4

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 4

Dịch vụ làm rèm cửa quận 4 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 4 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 2

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 2

Dịch vụ làm rèm cửa quận 2 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 2 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 1

tháng 4 29, 2020 |
CỬA HÀNG LÀM RÈM CỬA QUẬN 1

Dịch vụ làm rèm cửa quận 1 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 1 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…

TOP 100 MẪU RÈM CỬA ĐẸP NHẤT

tháng 4 29, 2020 |

TOP 100 mẫu rèm cửa đẹp
Xem tiếp…

[2021] BẢNG BÁO GIÁ LÀM RÈM CỬA MÀ SÁO tại TPHCM

tháng 4 29, 2020 |

BẢNG BÁO GIÁ LÀM RÈM CỬA MÀ SÁO MỚI NHẤT

BẢNG BÁO GIÁ RÈM CỬA

Bạn đang muốn tìm một đơn vị cung cấp sản phẩm rèm cửa tốt nhất, uy tín nhất, và giá cả cạnh tranh nhất?

Là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và lắp đặt rèm cửa. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm rèm cửa cho hàng ngàn hộ gia đình, văn phòng, nhà máy...

Trong gần 10 năm nỗi lực, sản phẩm rèm cửa Thái Phong đã góp phần mang lại một diện mạo nhỏ bé của mình vào thiết kế không gian nội thất của các chung cư cao cấp như : Keangnam Apartment, Vincom Park Palace, Pacific Palace, Golden Westlake, Royal City,Times City... Các văn phòng công ty, cơ quan nhà nước, văn phòng chính phủ và các hộ gia đình trong cả nước. 

Hiện nay Rèm Cửa Thái Phong có nhiều sản phẩm rèm cửa, mẫu mã đa dạng như rèm vải, rèm cuốn, rèm lá dọc, rèm sáo nhôm, rèm gỗ, rèm roman, rèm sợi.... đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đặc biệt là giá cả cạnh tranh nhất cùng với những chương trình hậu mãi tốt nhất.

Bạn hãy yên tâm không có nơi nào sản phẩm đẹp, mẫu mã đa dạng, bảo hành dài hạn mà giá cả lại tốt nhất, cạnh tranh nhất tại Rèm Thái Phong

Sản phẩm tại Rèm Thái Phong đều phải có tất cả các tiêu chí

 • Đẳng cấp, Sang Trọng
 • Linh phụ kiện tốt nhất
 • Giá thành cạnh tranh nhất
 • Bảo hành dài hạn

 GIÁ RÈM CỬA THAM KHẢO


Dưới Đây là bảng báo giá rèm cửa các loại mới nhất năm nay: Rèm lá dọc, Giá rèm vải, Giá rèm cuốn, Giá rèm roman, Giá rèm gỗ, Giá rèm sáo nhôm, giá rèm văn phòng tại https://remcua.thaiphong.net/

 • Giá rèm lá dọc: 165.000 - 310.000 VNĐ/m2 (Xem mẫu: Rèm lá dọc )
 • Giá rèm cuốn: 250.000 - 495.000 VNĐ/m2 (Xem mẫu: Rèm cuốn)
 • Giá rèm sáo nhôm: 190.000 - 225.000 VNĐ/m2
 • Giá rèm roman - xếp lớp: 295.000 - 480.000 VNĐ/m2
 • Giá rèm gỗ: 550.000 - 1290 VNĐ/m2 (Xem mẫu: Rèm gỗ)
 • Giá rèm vải: 490.000 - 1.350.000 VNĐ/Mét ngang hoàn thiện
 • Giá phông hội trường: 170.000 -270.000/m2
 • Giá rèm sợi: 450.000/Bộ
 • Giá rèm ngăn lạnh: 290.000 -750.000/m2
 • - Giá rèm tự động: 1.550.000 - 5.400.000/Bộ


Các sản phẩm rèm cửa được bảo hành 12 tháng. Khách hàng có nhu cầu sử dụng lớn hoặc muốn làm đại lý phân phối, liên hệ với chúng tôi để có báo giá rẻ nhất, tốt nhất!


Call: 0938.175.224

https://remcua.thaiphong.net/
Facebook: #Rèm Cửa

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Liên hệ => Xem mẫu => Đặt hàng =>Sản xuất => Lắp đặt => Thanh toán
 Hân hạnh được phục vụ và hợp tác


Tham khảo các bảng giá khác của chúng tôi:

 HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Xem tiếp…

DỊCH VỤ LÀM RÈM CỬA QUẬN 3

tháng 4 27, 2020 |

DỊCH VỤ LÀM RÈM CỬA QUẬN 3
Dịch vụ làm rèm cửa quận 3 với tiêu chí "Bền - Đẹp - Nhanh gọn - Giá tốt", Cửa Hàng Thái Phong sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm ưng ý, hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu đặt rèm cửa, màn cửa tại quận 3 hãy liên hệ với số hotline 0938.175.224 (Zalo). Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng, tư vấn, đưa mẫu duyệt khách, đo đạc, sản xuất, lắp đặt.
Xem tiếp…